Large 1

Комбинирана балансираща група

Предимства при избора Ви за координатор на комбинирана балансираща група

  • 300 MW  инсталирана мощност (ФЕЦ – 50%; ВтЕЦ,ВЕЦ,Биомаса – 50%).
  • Оптимизиране на разходите Ви за балансиране
  • Подобряване на прогнозирането на производството чрез въвеждане на различни международно
    признати системи за планиране като Meteologica, Aiolos и др.
  • Стимулиране развитието на конкурентна среда.
  • Изкупуване на проиведената енергия над определеното нетно спечифично производство.